Skeppsbrokampen går vidare

Evenemanget ”Ett levande Skeppsbron – sätt P för bilarna” den 20 sept gav mersmak. Under festliga former slog vi ett slag för en levande Skeppabrokaj från Slussen till Norrmalm genom att symboliskt visa hur det kan bli om den mastodontiska parkeringen läggs ner. Men aktionen gällde inte bara Skeppsbrons framtid utan pekade också på problemet med att bilismen stjäl så mycket av innerstädernas knappa yta att den hindrar stadslivet att blomma ut. I landet finns ca 20 miljoner parkeringsplatser för de 5 miljoner bilarna med en sammanlagd yta som är större än den totala bostadsytan. För att nu inte tala om gatutrymmet bilarna kräver för att förflytta sig mellan parkeringarna. Problemet är universellt och i stad efter stad över hela klotet minskar man drastiskt bilarnas dominans i stadsbilden, så där är Stockholm långt från en tätposition.

Så här beskrevs tillställningen spontant av en av deltagarna:

Några rader om en annorlunda stad i vardande. Sjungande ljud formas av läpparna, banjogitarrens darr vibrerar i luften, flygbladen prasslar, ångbåten visslar, törstiga strupar sköljs av svart och grön varm dryck, polisen närmar sig de ockuperade parkeringsplatserna, cykelfordon och cykelvagnar av alla de slag är spridda på kajen, barn viftar med flaggor, Göran Folin håller låda i skuggan av slottet medan aftonsolen skiner längs ståtliga fasader på andra sidan vattnet. … XR- kören underhåller och stämmer upp till allsång med flera nya kamplåtar och en och annan hyllning till Änglamarken. Många är stiligt svartklädda efter sorgemarschen för klimatet. Barnen är glada och nyfikna. På en cykel är en skylt fastklämd med texten Vilken värld vill vi lämna till våra barn? På en banderoll står Climate Justice for all med Jordens Vänners logotyp, den riksorganisation där Alternativ stad är lokalgrupp. Två saxofoner av olika sorter livar upp. En resolution antas enhälligt som sig bör.”

Nu återstår att se hur stadshuspolitikerna reagerar på resolutionen om att göra Skeppsbrokajen till en levande plats genom att ta bort parkeringen och utlysa en tävling bland allmänhet och arkitekter om hur den framtida kajen kan gestaltas.

Efter den lyckade starten hoppas vi att många sluter upp i den fortsatta kampen för att göra Skeppsbron till en lika historisk insats som Almstriden och att vi hindrade Apple från att bygga en stor butik i Kungsan för några år sen. Hör av dig till info@alternativstad.nu om du vill vara med.