Stadens syfte är korta avstånd

Alternativ Stad vill ha en stad som är tät, blandad och inte har några barriärer i form av motorvägar eller stora kvarter. Det är inte bara ett godtyckligt tyckande från vår sida, utan reflekterar vad en stad är till för.

Städer finns för att arbetsdelning i olika yrken är effektivare än självhushåll. Men när man delar på arbetet är det också smart att ha nära till varandra. Då slipper man transportsträckor. Därför har också städer i alla tider varit mer produktiva än landsbygd.

Ja, man har till och med lyckats visa att täta städer är effektivare, ekonomiskt sett, än glesa städer. En fördubbling av ytan per person leder till 4-6 procent högre omkostnader (alt. lägre effektivitet) – och det blir en hel del när man går från Vasastans 15.000 pers/km2 till ytterförorternas 1-5.000 pers/km2.

Orsaken är förstås all den extra trafik som behövs, och den infrastruktur trafiken behöver. Stockholms Spårvägar gick med vinst när de bara hade innerstan att försörja, idag måste de subventioneras med 50%.

Man kan förstås hävda att effektivitet inte är allt i livet. Men i den glesa staden blir pendling en väldigt stor del av livet. Och pendling är fantastiskt energislösande. Och då menar vi inte bara bränslet.

Så oavsett hur stor en stad är mår den, och vi, bäst av att det mesta kan ske till fots. Transportsträckor är transportsträckor, något som bör hållas nere så mycket man kan.