Stockholm 80 – en alternativ stad

Politikerna ska dansa
Dansa efter våran pipa”

Så skallade sången på stans gator under ett uppsluppet karnevalståg genom stan på försommaren 1980. Med start i Kronobergsparken ringlade tåget fram mellan maktens boningar: Rådhuset, Polishuset, Stadshuset, Rosenbad, Riksdagshuset, Bankpalatsen och storföretagens huvudkontor i City. Med avslutning vid Stadsmuséet där ett stort tält rests och en dansbana anlagts på gården. Styltgångare och gycklare höll stämningen uppe under den långa marschen.

Karnevalen ingick i projektet STOCKHOLM 80, som Alternativ Stad hade dragit igång i samarbete med ett 20-tal andra grupper och organisationer.

Bakgrunden var 1930 års STOCKHOLMSUTSTÄLLNING, som satte stan och funktionalismen på kartan med ett digert program hela sommaren om byggande och stadsbyggande. Sex miljoner besökare lär det ha besökt lokalerna ute på Djurgårn. Och nu, 50 år senare, skulle stan slå på stort med massor av jubileumsarrangemang, i Kungsan och Kulturhuset bland annat. Mer hyllning än kritisk granskning av ”lådideologin”, som funktionalismen tidigt kom att kallas. Så behovet av att minnas de 50 funkisåren med kritiskt sinne var uppenbart.

Under planeringens gång dök idén upp att inte bara förhålla oss till ”dom” och deras göranden utan att också göra ett bokslut av 70-talets stadspolitiska kamp här hemma och ute i världen. Och diskutera vad som pekade framåt. Så programmet svällde. Blev till ett femdagars folkuniversitet, en rad stadsvandringar och bussturer till förorterna, som svar på stans satsningar på sådana. Dessutom en dryg veckas bostadspolitiska aktiviteter med kritik av både sterila förorter och ytkrävande villaområden och diskussioner om kollektiva boenden.

Stockholm 80 blev också ett lyft för det stadspolitiska centrum vi höll på att bygga upp i den nya lokalen på Götgatskrönet. Många av programpunkterna hölls där eller utgick därifrån. Annat skedde på det närbelägna Stadsmuséet, som vi tidigare samarbetat en hel del med och som inte tvekade att liera sig med oss trots att vi var ett slags konkurrenter till stans egna jubelfirande. På deras gård kunde vi bygga en dansbana och ett tält som matchade stans stora flådiga jubileumstält i Kungsan. Flera utställningar med stadsinriktning visades där hela sommaren och varje onsdag under ett par månader bjöds allmänheten in till gårdsfester med dans.

Mer om bakgrunden 1930 och om våra aktiviteter kan du läsa i den åttasidiga programskrift vi gav ut och som följer här: