Stockholm går lätt att köra bil i

Stockholm hör till de mest bilframkomliga, minst trafikköiga städerna i Europa enligt en undersökning från GPS-företaget TomTom. Värst var Bryssel – trots eller kanske tack vare tre motorvägsringar runtom.

Bara tre städer var lättare att köra i än Stockholm – Zagreb, Valencia och Zaragoza. 59 städer med mer än en halv miljon invånare hade undersökts.

Så något fog för motorvägsanhängarnas klagomål om trafikinfarkt i Stockholm finns inte.

Någon motsvarande undersökning om kollektivtrafiken finns inte. Men eftersom Stockholm inte har byggt några nya t-banelinjer på decennier trots tillväxt är det lätt att tänka sig att vi inte ligger lika bra till där. Många andra storstäder bygger kontinuerligt nya t-banor och spårvägar.

Förvisso hade Stockholm ett bra utgångsläge. Vi hade länge världens längsta t-bana per invånare. Men det var länge sen.

Regeringen Reinfeldts beslut att stjäla trängselavgifterna från kollektivtrafiken och ge dom till motorvägsbyggen är alltså så fel det bara kan bli. Men helt i linje med samma regerings ”ge till dom som redan har”-politik.