Stockholm inte till salu

Under året 1999 tog vår bostadsgrupp flera initiativ. Den började bl.a. samla namn mot utförsäljningen (bostadsrättiseringen) av allmännyttans bostäder och tog kontakt med hyresgästföreningen i denna fråga. Under sommaren samarbetade vi med organisationen Socialekologisk aktion och genomförde i slutet av augusti ett seminarium betitlat ”Stockholm – Stad till salu?”, om och mot den nyliberala offensiven.

En plattform i tolv punkter tillkom vilken presenterades för allmänheten 11:e september 99 då kampanjen Mot Marknadens Diktatur hade sin stora manifestation med 2200 deltagare. I oktober grundade vi och många andra organisationer nätverket ”Stockholm – inte till salu”, vilket sedan fortsatt namninsamlingen mot utförsäljningen av allmännyttans bostäder.

Nätverket genomförde två stora demonstrationer och ett flertal seminarier. Ungefär tjugo organisationer deltog. Namninsamlingen nådde 21.000 namn (18/6 -01). Tillsammans med hyresgästföreningens insamling nådde vi c:a 42.000 namn och kunde därmed begära att frågan om folkomröstning togs upp i kommunfullmäktige. Tyvärr avslogs vår begäran om folkomröstning, men opinionstrycket fick betydelse för kommunalvalet 2002 då partier som tog avstånd från privatiseringar vann.

Stockholm inte till salu upphörde med sin aktivitetet på våren 2002. På hösten samma år förlorade högern den politiska makten i Stockholm. Många förlitade sig på att den socialistiska majoriteten skulle fixa biffen. Men det blev inte som tänkt så tankar på att återstarta nätverket började gro. Alternativ stad gjorde till sist ett försök på hösten 2005 och samlade mycket folk till ett möte. Resultatet blev att Gemensam Välfärd Stockholm bildades som självständig lokalavdelning till Gemensam Välfärd, som startat kring ett upprop för rättvisa och gemensam Välfärd. 2008 ombildades så Gemensam Välfärd Stockholm till en förening med stadgar.

Flera personer från Alternativ stad är aktiva där.