Stormöten och andra arbetsformer

Alternativ Stad experimenterade från början mycket med mötesformer för att så många som möjligt skulle kunna komma till tals.

Den första våren, då Alternativ Stad bestod av lokala arbetsgrupper, fanns ett samordningsmöte på Bryggargatan varje vecka. De var ganska små i början, men efterhand växte de och måste flyttas – först till Café Mejan varje vecka, senare varje månad till Moderna Muséet som sensationellt nog ställdes till förfogande trots att konst för mångmiljonbelopp därmed hamnade i riskzonen för diverse samhällskritiska aktivister.

Denna växt skapade praktiska problem.

Dels måste mötena börja styras upp med mötesfunktionärer och dagordning som gjordes upp i förhand – särskilt när nytillkomna började strömma till, till slut i hundratal.

Dels måste man skapa möjligheter för alla att yttra sig och påverka mötet utan att det tog oändlig tid. Den form som valdes var smågrupper till vilka frågor delegerades för diskussion så ofta som mötesledningen kom ihåg detta.

Här finns en wordfil som beskriver problemen som man såg dem hösten 1971:

Själva arbetet bedrevs i arbetsgrupper (trafikgrupp, almgrupp, etc, till slut ett trettital (?), som förstås hade sina egna arbetsformer.

Arbetsgrupper kunde också få sin start på stormötena. Förslag kom från deltagare på mötena om angelägna områden och arbetsgrupper som behövdes. Stormötet förändrade för en stund form. En sammankallande för en preliminär grupp fick ställa sig i sitt hörn och de som var intresserade att ansluta till just den frågan drog sig dit. Sen kunde en kort diskussion om gruppens inriktning hållas, man samlade namnen och bestämde plats och adress för en första träff. Sen återgick man till fortsättningen på stormötet och återrapporterade. Vips så var en ny aktionsgrupp född. Exempel på sådana var en teatergrupp ochen opinionsundersökningsgrupp

Mötesledning med inbjuden gäst:

Medan de jättelika stormötena av praktiska skäl började hållas mer sällan skapades ett beslutande veckomöte på Bryggargatan (som snabbt fick samma problem som stormötena). Mötesfunktionärer, dagordning, smågrupper. De egentliga stormötena – som annonserades ut första måndag i varje månad, av flyglarmet – blev istället mer av informationsmöten.

Här något av det program dessa stormöten hade under säsongen 1971-72:

Nov 71: Regionplanekontorets chef C F Ahlberg frågades ut. Fågelholk underhöll. Kortföredrag av AS-aktivster
Dec 71: Info om Almbladet nr 2. Bernt Staf underhöll
Jan 72: AS-aktivster informerade om Regionplan 70 och trafiksaneringen på Östermalm
Feb 72: Landstingsrådet Jonberger frågades ut.
Mars 72: Sommarens aktiviteter annonserades ut – Folkets Forum, Miljömarsch, samt en aktuell plan runt Jakobs kyrka
April 72: Inget stormöte, däremot öppet hus på Bryggargatan
Maj 72: Planeringsmöte för Folkets Forum och Miljömarsch.

Efterhand utarbetades en mall för hur ett stormöte skulle äga rum. Först en stencil om Alternativ Stad plus dagordning. Sen ett välkommen plus lite AS-information kring småborden. Sen kanske någon artist. Sen diskussionsfrågorna och te. Det hela avslutades med att de som så önskade kunde följa med lasset med material tillbaka till Bryggargatan.

Vid sidan av den här organisatoriska kärnan arrangerades förstås vid behov specialinriktade möten, till exempel teach-inet om regionplanen hösten 1971, där alla stormötets erfarenheter togs till vara.

Ibland var stormötena på Moderna Museets filial nere vid vattnet.