Svenska folket är långt mer positivt till gemensam välfärd än vad Mona Sahlin är

Stefan Svallfors grupp på Umeå universitet har återigen frågat svenska folket vad vi tycker om välfärdsfrågor. Och av de tvivel som ekar inom socialdemokratiska partiet finns inte ett spår hos folket.

Snarare kan man se en svag ökning av förtroendet för den allmänna välfärden sedan mätningarna började 1981, och en svagt ökad vilja att utveckla den.

Således är hela 66% beredda att höja skatterna för sjukvårdens skull, och 60% för skolans. Det är långt mer än de 45% resp 26% som var beredda att göra detta 1981. Ännu fler än så var beredda att öka sin egen skatt – 75% resp 71%. Det var t.o.m. 40% som var beredda att öka sin egen skatt för att betala socialbidrag – ett ordentligt kliv uppåt sen t.ex. 1997 då bara 29% var beredda att göra detta.

En överväldigande majoritet anser att det offentliga ska ansvara för skola och sjukvård – över 80% I privatskoledebattens spår är det intressant att så få som 9% tycker att privata företag är bättre än det offentliga att driva skolor. Men av debatten att döma tycks dessa 9% vara utomordentligt väl företrädda i offentligheten.

En annan intressant slutsats är att borgerlighetens propaganda om sjukförsäkringsfusk har så liten tilltro. Bara 9% tror på den också. Det är en kraftig minskning från 1986 då så många som 14% trodde att många av de som får sjukpengar inte alls var sjuka.

Här nedan kan vi se vad folk tycker att den gemensamma välfärden bör ställa upp med. För den som har svårt att läsa texten kan sägas att 86% anser att sjukdom inte ska få allvarliga ekonomiska konsekvenser och 77% tycker att arbetslöshet inte ska ha det. Emellertid tycker man inte att sommarstuga ska räknas dit, det är det bara 11% som gör (sista raden).

Så det är tydligt att svenska folket står långt till ”vänster” om de politiska partierna här, om nu ”vänster” betyder att man gillar gemensam välfärd. Gruppens slutsats är att vad än sossarna förlorade valet på så inte var det att dom var för positiva till gemensam välfärd!

Undersökningsresultaten kan ses här (pdf, 3,8MB).