Trängselavgifter skyddar allmänningarna

Alternativ Stad vill skydda allmänningarna. Men vi är för trängselavgifter. Hur går det ihop – är inte en gata något man bör få använda utan att betala en massa pengar för det?

Jovisst. Men alla bör få använda den. Och det kräver att gatan/allmänningen inte överutnyttjas av några.

För 40 år sen myntades begreppet ”allmänningarnas tragedi”. En forskare som hette Garret Hardin hade observerat att om ingen upprätthöll tvingande regler för en allmänning skulle folk bedriva rovdrift på den. Hardin, och ännu mer hans eftersägare, har överdrivit tillämpligheten av denna iakttagelse och i många fall antagit att det gäller alltid och överallt. Det gör det inte, många allmänningar kan leva vidare i århundraden utan att skadas. Men det gäller i allra högsta grad för gator när det finns biltrafik.

En gata där det kör bilar är som en betesmark där ett fåtal storbönder släpper ut alldeles för många får. Småbönderna, eller i gatufallet, de gående människorna ser sig snart trängda åt sidan. Till slut drabbas också storbönderna själva på så vis att fåren äter upp betet för varandra. Eller i gatufallet på så vis att ingen kommer fram.

Detta är vad som händer nu i Stockholm.

Man kan tänka sig många sätt att hindra överutnyttjande/rovdrift:

  • Man kan sätta ett pris. Det är det sätt marknadsliberaler brukar föredra. I fallet Stockholms gator har de dock av någon anledning upprört vänt sig emot den möjligheten, antagligen för att det är just deras kärnväljare i övre medelklassen som skulle få betala mest.
  • Man kan sätta upp ett kösystem. I viss mån görs det spontant i Stockholm. Nackdelen med detta är att alla förlorar tid.
  • Man kan sätta upp regler för utnyttjandet, t.ex. ge vissa typer av trafik företräde. Nackdelen med detta är att regelsystem fungerar bäst när skalan är liten och självövervakande, och skulle ge upphov till en svårhanterlig byråkrati om den tillämpades på det här fallet.
  • Man kan förstora allmänningen. Det är vad marknadsliberalerna i Stockholm föredrar, på så sätt att de vill bygga fler vägar. Nackdelen med detta är att redan över hälften av Stockholms yta används till vägar och att detta måste sägas vara mer än nog.
  • Man kan förstora andra typer av allmänningar som gör det onödigt att överutnyttja de som finns. Dvs förbättra kollektivtrafiksystemet. Det är vad Alternativ Stad föredrar. Men det går inte att göra över en natt.

Därför stöder Alternativ Stad förslaget till trängselavgifter. De behövs tills kollektivtrafiken är så bra att bilister spontant väljer den. Då kan man gå över till kösystem, regler och företräde för gående och cyklister istället.