Utglesning är inte bara obekväm, den är dyr också

Det finns en gammal uträkning från Göteborgs stad från 70-talet. Den visar att det är dubbelt så dyrt att bygga lägenheter i periferin som strax utanför innerstans gräns. Visserligen är tomtmarken billig, men kostnaderna i form av extra ledningar för vatten och avlopp, vägar och kollektivtrafik väger upp flera gånger om.

Uträkningen publicerades 1980 i en skrift som hette Staden och ekonomin från Bostadsdepartementet.

Kanske var det den som gjorde att Stockholms stad började intressera sig för Hammarby sjö, Norra station och västra Kungsholmen. Men den har inte hindrat kommuner från att mjäkigt acceptera att bebyggelsen sprids ut på andra ställen på skattebetalarnas och de boendes bekostnad.

Men det finns fler kostnader än så. Andres Duany heter en stadsplanerare från USA som håller en rolig föreläsning om detta på Youtube. USA:s förorter är visserligen parodier på de svenska där bristerna är hundra gånger förstorade, men det hjälper ju i det här fallet bara till att identifiera dem.