Vad planerar överheten?

Vad exakt har överheten, i form av Sveriges regering, Stockholms landsting och Stockholms kommunstyrelse, för planer som står i strid mot ett hållbart Stockholm (och en hållbar värld)?

Cederschiöldpaketet

Regeringen

 • Regeringen har öronmärkt pengarna från trängselavgifterna till ovanstående miljöfientliga projekt.
 • Regeringen har via sina trafikverk Ban-, Väg- och Sjöfartsverket lagt fram en ”Nationell plan för investeringar i transportsektorn 2010- 2021”. I direktiven för planen skrevs att högst 50 % av investeringsbeloppen får gå till järnvägar. Resultat enligt förslagets egna beräkningar: av totalt satsade 188 miljarder kronor får man ut klimateffekten en tiondels procents minskning av koldioxidutsläppen från trafiksektorn i Sverige.
 • Regeringen ger särskilda premier till folk som köper ny bil. De hänvisar till att nya bilar drar mindre bensin än gamla, men inga krav på låg bränsleförbrukning ställs för att man ska få kvittera ut pengarna. Inte heller att man lämnar in en högförbrukande bil. Det är alltså fritt fram att sluta cykla och köpa en stadsjeep – och få pengar från regeringen.
 • Regeringen har dragit tänderna ur trängselavgifterna genom att göra dem avdragsgilla – vilket i första hand gynnar höginkomsttagare som är de som i första hand kör bil till innerstan i rusningstrafik.
 • Regeringen har avskaffat den skatt på flygresor som förra regeringen införde. Flyg – det skitigaste transportsättet – gynnas skattemässigt genom att slippa skatt helt och hållet.
 • Regeringen har begärt från EU att få dispens från kravet att minska utsläppen, fått nej och sökt dispens igen och fått nej igen.
 • Regeringen, dvs Reinfeldt, åker runt i världen och hävdar att det är Kina som ska sänka koldioxidutsläppen, inte USA och Europa. Kina släpper ut 4 ton per person och år, Västeuropa mellan 6 och 10 och USA och oljeländerna 20 (se wikipedias lista).
 • Regeringen vill höja resavdraget för bilister, vilket främst gynnar bilister i storstäderna som lika gärna kan åka kollektivt.

Landstinget

 • Landstinget har höjt taxan i kollektivtrafiken och dessutom återinfört zonindelningen. Kanske ett sätt att piska folk att flytta närmare sina arbetsplatser och annat, men förmodligen ännu mer ett sätt att piska dem att köra bil istället.
 • Ett förslag om att ta bort T-banan på nätterna avvärjdes då några mindre allianspartier hotade med avhopp.

Stockholms stad

 • Kommunen vill öka antalet parkeringsplatser till minst en per lägenhet
 • Kommunen vill bygga ut E18 till motorvägsstandard genom Järvafältet
 • Kommunen vill bygga en ”östlig förbindelse” över Saltsjön – men det står faktiskt inte i programförklaringen att det ska vara bilväg.
 • Kommunen vill ta bort ”framkomlighetshinder” för bilarna – men denna formulering specificeras inte heller. I andra sammanhang talas det om att cyklarna ska bort från huvudgatorna och förvisas till bakgator.
 • Kommunen har halverat miljöförvaltningens budget.
 • Kommunen har halverat budgeten för nya cykelbanor.
 • Kommunen vägrar vara med på den alleuropeiska bilfria dagen. Enligt koldioxidmaffian Olin & Söderlund skulle detta ”sända fel signaler”.
 • Kommunen har förhandlat fram ett avtal med Luftfartsverket att Bromma flygfält ska bevaras i 30 år.
 • Kommunen har via finansborgarrådet Sten Nordin förklarat att inga fler t-banor ska byggas i Stockholm, någonsin. Detta trots att man räknar med en tillväxt på en halv miljon på tretti år.