Vi lider framför allt brist på bra parker

Vi behöver bygga bostäder i Stockholm. Och det behöver göras centralt för att slippa pendling och trafik i allmänhet. Det är oundvikligt att mycket behöver byggas där det idag inte är byggt något. Dvs på ”grönområde”.

Emellertid finns mycket ”grönområde” i Stockholm – men ändå saknas bra parker.

Här är några exempel på grönområde:

… den sista bilden från Rågsved, en stadsdel där folk är notoriskt missnöjda med sina parker.

Ja, till och med detta kallas uppenbarligen stundom för grönområde:

… åtminstone om man får tro Stockholms stads officiella kartor:

Medan det här officiellt inte är grönområde men kanske lika bra för det:

… även om de inte är sämre för det.

Miljöer man trivs i kan bestå av parker, gator och torg. Miljöer man vantrivs i kan också bestå av parker … nåja, ”grönområden”, gator och torg. Hellre än att slå fast att vi ska ha mer grönska – likgiltigt av vilken kvalitet – kanske man skulle börja fråga folk vilka miljöer de helst vistas i, och den vägen få fram någon ledtråd.

Här är ett ett par exempel på attraktiv grönska, dit folk aktivt söker sig:

Nu är just den grönskan jättestor. Men som exempel på att det ibland räcker med lite som är bra ändå kan man välja ut Centralbadets park, som ryms på några kvadratmeter – till exempel på de halvdana grönskorna på bilderna ovan:

Det finns alldeles för mycket halvdan grönska i Stockholm. Plats som har blivit över, plats som det inte går att bygga på för att det är bullerstört, plats som man inte har gittat göra något med. Medan det finns alldeles för lite parker med plusvärde.

Till en del beror säkert bristen på bra grönska just på att det finns för mycket av den, i förhållande till användarna. Som Alexander Ståhle upptäckt, efter att ha intervjuat parkanvändare runtom i stan, att det blir bäst parker där det finns mycket folk. Inte minst för att det då finns resurser att göra något ordentligt av saken.

Det är därför innerstadsborna är mer nöjda med sin grönska än förortsborna.

Hellre mindre, men bättre, och mer genomtänkt. Lite mer av vad Jan Gehl gjorde sig känd för: kolla in var folk trivs, och gör mer sånt!